Privacy verklaring

(april 2020)

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welk doel dat is. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Jacqueline M. van Zeist, BuitenZin procesbegeleiding te Zwolle.

Bedrijf omschrijving

BuitenZin procesbegeleiding is een bedrijf dat zich richt op persoonlijke, psychosociale begeleiding, coaching en counseling. Tevens voeren we individuele, groeps- en teamtrainingen uit gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BuitenZin procesbegeleiding verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door BuitenZin procesbegeleiding, neem dan gerust contact op!

info@buitenzin.eu | 06 55 80 30 66 | Postbus 23 8000 AA | Zwolle

Btw-id. Nr. NL001377483B05 | KVK Nr. 08161050

BuitenZin Procesbegeleiding is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Jacqueline Maria van Zeist.

Doel gegevens

Voor een aantal doelen verzamelt BuitenZin procesbegeleiding jouw gegevens. Hieronder lichten we dit toe:

1. Contact opnemen. Jouw gegevens worden verzameld zodra jij contact opneemt met ons via de website. In dit contact formulier wordt echter alleen gegevens gevraagd om een eerste contact te leggen, zoals je naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres en je telefoonnummer. Zodra er na een eerste contact geen werkrelatie ontstaat, dan worden je gegevens gewist uit het systeem.

2. Intake en verdere traject. Hier worden nadere gegevens gevraagd van persoonlijke en mogelijk gevoelige aard. Deze hebben als enige doel jou als persoon verder te begeleiden in je vraag.

De gegevens die we vragen zijn vanuit een of meerdere gerechtvaardigde belang(en), deze gaan over geen andere dan jou verder te begeleiden in het leven. In die zin is het gerechtvaardigd belang jijzelf.

Mocht het zo zijn dat ik met anderen spar over jouw vraag (intercollegiale toetsing) dan zal ik dat altijd doen zonder jouw persoonsgegevens erbij te vermelden, oftewel jou inhoud is nimmer herleidbaar naar jou als persoon.

Ontvangers gegevens

BuitenZin procesbegeleiding, in de naam van Jacqueline van Zeist ontvangt jouw gegevens. Verder komen de gegevens automatisch terecht op de mailserver van mijn webhoster INC-partners te Wijhe, Nederland. Deze is ISO gecertificeerd en als zodanig veilig opgeslagen.

Verder worden gegevens via het indienen van de jaarlijkse inkomstenbelasting aan de belastingdienst doorgespeeld. Hier gaat het alleen om de uitgeschreven facturen. Deze moet ik bij wet aan hen overhandigen.

Bij trainingen en andere groepsactiviteiten worden jouw gegevens ook gedeeld met mijn collega’s. Dit is te allen tijde vanuit jou als gerechtvaardigd belang. Zodra het doel van de informatie-uitwisseling voorbij is, oftewel de training is geweest, hanteren zij een gelijkelijk privacy wijzer: Gegevens worden direct gewist indien het traject volledig is afgesloten. Hier kun je van op aan.

Opslag periode

Jouw gegevens worden zo wie zo bewaard gedurende het begeleidingstraject (of trainingsperiode als je die bij ons volgt) die we met elkaar aan gaan. Het gaat hier dan om alle gegevens die je hebt verstrekt. Ik draag er zorg voor dat deze zo veilig mogelijk liggen opgeslagen.

Op het moment dat het begeleidingstraject is afgerond, of de training is voltooit (incl. nazorg periode van 3 maanden) bewaar ik de inhoudelijke gegevens voor maximaal 2 jaar. Voor projecten bewaar ik het gehele archief gedurende 5 jaar.

e-mailadressen blijven i.v.m. gebruik van nieuwsbrieven in het archief opgeslagen, mits jij zelf actie onderneemt om niet langer post van mij te krijgen.

Rechten

Je hebt ook rechten. Hieronder benoem ik deze, alsook hoe je er gebruik van kunt maken.

Dit zijn je rechten:

  • Recht op inzage: Op het moment dat jij inzage wil in je dossier dan kan dat.
  • Recht op rectificatie: Mochten jouw gegevens door mij onjuist zijn genoteerd, foutief doorgegeven door jou of derden of onjuist veranderd zijn, dan pas ik die te allen tijde aan zodra je erom vraagt.
  • Recht op het indienen van een klacht: Mocht je een klacht hebben en deze willen indienen anders dan bij mij, dan kun je je wenden naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
  • Recht op overdracht: Mocht het zo zijn dat een ander jou beter kan helpen dan ik, dan heb jij het recht dat ik mijn gegevens overdraag aan die andere partij. Dit zal ik met de groots mogelijke zorgvuldigheid doen.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Jij mag te allen tijde aangegeven dat je jouw gegevens wil laten verwijderen uit al mijn systemen voor verder gebruik. Hiervoor hoef je geen reden of motief aan te geven.
 • Verplichte gegevens. Wil je contact met mij, dan heb je een aantal gegevens achter te laten. In een eerste contact vraag ik naar de minimale hoeveelheid gegevens. Dit is je naam, e-mail en je telefoonnummer. Op die manier kunnen we contact hebben om je vraag te bespreken. Tijdens dat contact kun je zelf aangegeven wat je wel of niet verteld.
 • Beveiliging. Ik ga erg zorgvuldig om met al jou gegevens. Dit vind ik een vanzelfsprekende zaak. Het persoonsdossier is op de computer beveiligd achter wachtwoorden, het analoge dossier is opgeslagen in een kluis met ISO gecertificeerd codeslot. Daarnaast is de website beveiligd met SSL certificaat. Verder is mijn server zoals bovengenoemd beveiligd via de ISO/IEC 27001:2013 certificaat .

In mijn systemen gebruik ik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Verder neem ik de bescherming van al jouw gegevens uiterst serieus en neemt vanzelfsprekend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht het zo zijn dat jij de indruk hebt dat jou gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@buitenzin.eu

Dank voor het lezen!

Natuur retraites & trainingen

 • Onderzoeken van je terugkerende vraagstukken
 • Verkennen van zones van gewoonten & comfort
 • Ontmoeten van verlangens en nieuwe zin

 

 

 

 Begeleiding

 • Rust en balans in je leven 
 • Zicht op wie jij in je wezen bent
 • Voeling hebben met jouw zelfsturend vermogen

Projecten

 • Onderzoeksleer & werkweken 'belevingskunde' voor in het onderwijs
 • 'Duurzaamheid van binnenuit'

Laten we kennismaken

Een geslaagd begeleidingstraject staat of valt bij een goede klik. Je op je gemak voelen is natuurlijk een voorwaarde! Daarom bied ik je (gratis en vrijblijvend) een kennismakingsgesprek aan. Vul het formulier in en ik neem contact met je op.